ensv

En karriär på AC Floby

Jobb och karriär
Vi har ett stort intresse av människor som har en vilja att lära sig nya saker och som vill utvecklas, både som person och i sin profession. Det är också viktigt att du delar företagets värderingar.
Vill du lämna en spontanansökan? Vi hänvisar alla spontanansökningar till vår samarbetspartners hemsida [Klicka här]

Här finner du våra aktuella lediga tjänster.

Uppförandekod
Vår uppförandekod (Code of Conduct) beskriver hur vi agerar i företagets viktiga frågor och att vi följer de bestämmelser som styr och reglerar vår verksamhet. Den omfattar också principer för hur vi hanterar konkurrensfrågor, intressekonflikter, miljö, säkerhetsfrågor, arbetsmiljö, arbetsvillkor, konfidentiell information, gåvor och förmåner samt vårt förhållningssätt till kunder och leverantörer.

Kompetens & Utveckling
Vi är engagerade, kunniga och stolta medarbetare som genom lagarbete arbetar för att företagets leveranser skall överträffa våra kunders förväntningar. Vi arbetar aktivt med att ge våra medarbetare möjligheter att utvecklas utifrån såväl företagets som individens behov.

Mångfald
Vi präglas av mångfald och jämställdhet där ingen medarbetare diskrimineras eller utsätts för kränkande särbehandling på grund av ålder, kön, religion, sexuell läggning, politisk åsikt, funktionshinder eller etnisk bakgrund.

Företagskultur
Vi har en tydlig målbild och ambition vilket skapar engagemang och delaktighet. Med hjälp av kunniga medarbetare som tar ansvar för sitt arbete utvecklar vi företaget och skapar en kultur att vara stolta över.

Våra kärnvärden
Engagerade – Kunniga – Stolta – Modiga

Behandling av personuppgifter vid rekrytering
När du ansöker om anställning hos oss kommer vi att få del av och behandla personuppgifter om dig. Det är viktigt för oss att du förstår vilka personuppgifter vi använder, hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har i samband med vår behandling, vilket är syftet med denna informationstext.