ensv

Möt Arne Johansson

Hur länge har du varit anställd och vad är din roll?
– Jag har varit anställd sedan 22 juni 1972. Jag går i pension om ett halvår. Jag startade med att arbeta i produktionen för att sedan börja på avdelningen Underhåll. Däremellan gjorde jag lumpen samt gick en mek-utbildning på Volvoskolan i Skövde. Sedan 10 år tillbaka arbetar jag som fastighetstekniker.

Hur ser du på framtiden här på AC Floby?
– Jag tror att framtiden kan bli riktigt bra, att fabriken får sköta sig självt och ändå ha Volvo ”i ryggen” tror jag är en optimal lösning. Utvecklingen ställer höga krav på alla medarbetare men förutsättningarna är mycket goda.

AC Flobys kärnvärden består av ”Engagerade, Kunniga och Stolta”. Vad tror du bidrar till att företagskulturen är så stark?
– Det var en viktig händelse för invånarna i Floby när fabriken startade. Det var på den tiden det var, och fortfarande är,  en låg personalomsättning och detta sitter kvar ”i väggarna”. Det har genom alla år varit bra kollegor som är lätta att komma överens med och som bidrar till den goda kulturen.

Hur är det att arbeta på AC Floby?
– Man hade inte varit kvar på samma ställe i 46 år om det hade varit en dålig arbetsplats, jag tycker nästan det räcker som beskrivning. Kollegorna har en positiv inställning och hjälper varandra.

Vad kännetecknar dig som person?
– Jag tror att jag har lätt för att komma överens med folk. Jag hoppas att jag uppfattas som positiv och lojal.