ensv

Möt Cindy Berloznik

Hur länge har du varit anställd och vad är din roll?
– Jag har jobbat här i omkring 13 år. Min första tid var jag på avdelningen Bromsskivor men det dröjde inte länge innan jag började vikariera på Logistikavdelningen som produktionsplanerare. Sedan dess har jag jobbat kvar på Logistik, nu arbetar jag med hela ”supply chain”- både inkommande gods, produktionsplanering och kundkontakter för avdelningen vevstakar.

Hur ser du på framtiden här på AC Floby?
– Jag är glad att det går så bra för företaget, det medför att framtiden känns säker. Jag älskar mitt jobb och jag hoppas att jag kan fortsätta arbeta inom logistik.

AC Flobys kärnvärden består av ”Engagerade, Kunniga, Stolta och Modiga”. Vad tror du bidrar till att företagskulturen är så stark?
– Många som arbetar i fabriken bor också lokalt, man är beroende av att jobbet finns kvar. Detta är en bidragande faktor till att vi alla hjälps åt att skapa en trivsam stämning och en bra arbetsplats.

Hur är det att arbeta på AC Floby?
– Jag känner mig trygg, AC Floby är både en bra arbetsgivare, leverantör och kund. Det är en fin gemenskap på kontoret där jag arbetar, vilket gör att man älskar att komma till jobbet. En bra kultur, gemenskap och fina kollegor är det som behövs för en trivsam arbetsplats.

Vad kännetecknar dig som person?
– Jag har tidigare fått till mig att jag är en envis, glädjespridande och beslutsam person. Att kunna sprida glädje på kontoret är en lätt och generös gest att göra, varje dag.