ensv

Möt Hans Gustavsson

Hur länge har du varit anställd och vad är din roll?
– Jag började arbeta här 1978 redan vid 18 års ålder som operatör, och under åren fram till 2008  har jag haft ett flertal roller inom företaget. 2008 lämnade jag för att arbeta på Malaysias Volvofabrik som VD över tillverkningen. 2011-2015 var jag tillbaka i Sverige för en VD-tjänst på Autokaross Floby. Senare under 2015 gick jag tillbaka till AC Floby på konsultbasis och 2016 blev jag Tillförordnad Platschef fram tills denna dag 29 juni 2018.

Hur ser du på framtiden här på AC Floby?
– Framtiden är mycket positiv med stora möjligheter till att växa och öka bolagets omsättning. Det som ligger till grund för den spännande framtiden är genom den tydliga affärsplanen som vi har tagit fram och nu ska förverkliga. Det är satsningar på många områden som ska bli spännande att följa.

AC Flobys kärnvärden består av ”Engagerade, Kunniga, Stolta och Modiga”. Vad tror du bidrar till att företagskulturen är så stark?
– Det är flera bidragande delar. Dels det historiska arvet av över 60 verksamma år som fabriken har. Vi verkar på liten ort. Det är prestigelöst och enkla kommunikationsvägar. Men, den största bidragande delen är att det finns en tro i människan där exempelvis utrymme ges till att ta egna initiativ, detta blir en god effekt då alla kan se en koppling mellan sin egna prestation till företagets vinning.

Hur är det att arbeta på AC Floby?
– Det är goa kollegor och god stämning och vi förenas särskilt mycket då alla vill företagets bästa. De utmaningar vi har är att försöka höja kompetensen på flera områden och inte minst att gå från att vara en fabrik till ett större globalt företag.

Vad kännetecknar dig som person?
– Det jag har hört sägas om mig är att jag är en bra lagspelare och har genuint intresse för andra människor samt innehar en god förmåga att fatta beslut.

Tack för denna tid, Hans!