ensv

Möt Mattias Karlsson

Hur länge har du varit anställd och vad är din roll?
– Jag har arbetat på företaget sedan 1994, så nästa år är det 25-årsjubileum. Just nu arbetar jag i mätrummet som mätrumstekniker. Tidigare har jag även arbetat som både operatör och kvalitetsinstruktör på avdelningen bromsskivor.

Hur ser du på framtiden här på AC Floby?
– Jag tror att AC Floby väntar en spännande framtid. Jag tror dessutom att den är väldigt nära då det är mycket på gång just nu. Det är mycket som har utvecklats här på företaget sedan jag började här, den största förändringen tycker jag dock har skett på senare tid. Fler produkter och nya projekt är nu i rullning och det i sin tur medför att vi i mätrummet blir mer involverade.

AC Flobys kärnvärden består av ”Engagerade, Kunniga och Stolta”. Vad tror du bidrar till att företagskulturen är så stark?
– Den klassiska, Flobyandan. Flobyandan bidrar till att vi inte fastnar inom vissa ramar, vi tänker dynamiskt och hjälper alltid varandra.

Hur är det att arbeta på AC Floby?
– Det är en trevlig fabrik att arbeta på, att ha många bra arbetskamrater underlättar mycket. Det är bra för Floby att fabriken bevarats på orten och jag uppskattar självklart att ha nära till mitt arbete.

Vad kännetecknar dig som person?
– Glädjespridare, noggrann och samarbetsvillig.