ensv

Våra jubilarer, anställda 35 respektive 25 år firades med middag och show på Rondo i Göteborg.
Gratifikation och tack för insatser framfördes.

Jubilarerna är:
35 år  Konny Karlsson Vevstakar
25 år Martin Allgulin Navmodul
25 år Eddie Lundin  UH/Fastighet
25 år Andreas Svensson Huvudskyddsombud

jubileum-1 jubileum-2