ensv

AC Floby går över till 100 % förnyelsebar elenergi

Att arbeta med hållbarhet är en prioriterad del i AC Flobys verksamhet och strategi. Grunden för vårt hållbarhetsarbete är Agenda 2030 och de 17 globala målen som FN har tagit fram för hållbar utveckling, och ett av de mål där vi ser möjlighet att bidra är mål nr 7 ”Hållbar energi för alla”.
På AC Floby arbetar vi kontinuerligt med att minska vår energiförbrukning, och vår ambition på sikt är att bli klimatneutrala vilket innebär att vi kommer att behöva gå över till 100 % förnyelsebar energi.

Nu kan vi glädjande meddela att vi inom detta område har tagit ett stort kliv. Vi värmer sedan tidigare upp vår verksamhet med fossilfri fjärrvärme märkt med ”Bra miljöval” från Falbygdens Energi AB, och nu under 2021 har vi även gått över till elenergi från vattenkraft med EPD från Vattenfall AB.
EPD (Environmental Product Declaration) är en oberoende verifierad och registrerad miljödeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning.
Detta är ett viktigt steg för oss och för vår ambition att bli en klimatneutral verksamhet och arbetsplats.

Sales Manager