ensv

Fordonskomponenttillverkaren Automotive Components i Floby tillverkar varje år vevstakar, bromsskivor och hjulnav till drygt en miljon fordon runtom i världen. På fabriken i Floby utanför Falköping samlas drygt sextio års erfarenhet av att tillverka komponenter till några av världens ledande fordonstillverkare.

–Utvecklingstakten är hög i fordonsindustrin jämfört med många andra branscher. En av våra främsta framgångsfaktorer är vår förmåga att kontinuerligt analysera de trender som präglar branschen och att implementera dem i vår produktutveckling. Det gör att vi proaktivt kan identifiera marknadens framtida behov av fordonskomponenter, säger Magnus Johansson, marknadschef på AC Floby. Ett sådant exempel är den lättviktsbromsskiva som AC Floby sedan en tid tillbaka utvecklar för att kunna leva upp till marknadens behov av bromsskivor med längre livslängd och ökad hållbarhet. Lättviktsbromsskivan innebär dessutom en minskad miljöpåverkan och är väl anpassad för behoven i en elbil.

AC Floby befinner sig mitt i en expansionsfas, mycket tack vare fordonsindustrins för tillfället snabba tillväxt på såväl personbils- som transportfordonssidan. Företaget har idag drygt 500 medarbetare och har det senaste året anställt ett femtiotal nya kollegor.

Investerar i modern maskinutrustning
–För närvarande har vi ett bra orderläge, vilket gör att vi kan göra investeringar som rustar vår verksamhet för framtidens krav. Vi investerar bland annat i ny maskinutrustning på vår anläggning i Floby. Det hjälper oss att möta kundernas krav på effektivare processer och kostnadseffektiva komponenter. Toppmodern tillverkningsutrustning i kombination med drygt sextio års branscherfarenhet ger oss goda förutsättningar att stärka vår position i den globala fordonsundustrin, säger Magnus Johansson. –Framöverhar vi bland annat behov av att rekrytera ingenjörskompetens med fokus på projektledning, produkt- och processutveckling. Vi kan erbjuda spännande arbeten mitt i teknikutvecklingens framkant i en snabbföränderlig bransch. Framöver fokuserar vi bland annat på att ytterligare stärka samtliga verksamhetsområden, säger Catarina Källgren, HR-Chef på AC Floby.

Ökar andelen spårbundna godstransporter
Att konsekvent arbeta för en minskad  miljöpåverkan är en självklarhet för AC Floby. Ett exempel på företagets hållbarhetsarbete är satsningen på att, i samverkan med Skaraborg Logistic Center, öka andelen spårbundna godstransporter. –Vi har lyckats öka andelen godstransporter på tåg för vårt köpta produktionsmaterial och fortsätter vårt arbete även de kommande åren. Det bidrar till att vi kan erbjuda ännu mer miljöeffektiva och kostnadseffektiva lösningar. Våra största marknader finns i Sverige samt i Storbritannien och på den europeiska kontinenten, däribland Frankrike, Tyskland och Belgien, säger Magnus Johansson.

+Smart Fakta
Om AC Floby
AC Floby tillverkar bromsskivor,
vevstakar och hjulnav enligt fordonsindustrins
högsta standard inom
kvalitet, precision och miljöpåverkan.
Företaget grundades 1957 och har i
dagsläget drygt 500 medarbetare.

Läs mer på: acfloby.se eller
LinkedIn

 

Text: Annika Wihlborg

Publicerat den 26:e februari 2018 i Dagens Industris bilaga Fokus industri.