ensv

AC Floby investerar i nya produktionsflöden

Under hösten kommer AC Floby att installera tre nya produktionsflöden. De nya CNC-maskinerna ska framtidssäkra AC Flobys verksamhet och bidra till en bättre arbetsmiljö.

– Det blir ett kvalitetslyft och är en del av vår nysatsning. De nya maskinerna är mer flexibla och enklare att underhålla. Vi har även haft som mål att få ner ljudnivån och därmed bidra till en bättre arbetsmiljö, säger Daniel Johansson, Manufacturing Engineer på AC Floby och projektledare för inköpen av de nya produktionsflödena.

Automotive Components Floby AB har tillverkat bromskomponenter sedan 1957. Nu får företagets maskinpark ett lyft efter investeringar i tre nya produktionsflöden som kommer att ersätta äldre versioner. Installationen av den första har redan påbörjats och just nu testas de två resterande hos leverantören SCHERER Feinbaus fabrik i tyska Alzenau, några mil öster om Frankfurt. Två av produktionsflödena kommer att producera bromsskivor till personbilar och en är avsedd för bromsskivor till lastvagnar. Om produktionen behöver förändras kan maskinerna enkelt ställas om och tack vare deras liknande konstruktion sänka framtida underhållskostnader.

– De nya CNC-maskinerna är en totallösning med kompletta flöden – från upplock till bearbetning, balansering och mätning. Eftersom maskinerna är snarlikt uppbyggda kan vi minska antalet reservdelar på lager för att serva hela maskinparken, vilket är ytterligare en besparing. Vi valde SCHERER Feinbau som leverantör på grund av deras attraktiva totallösning och ser fram emot att starta produktionen i de nya produktionsflödena, säger Daniel Johansson.

Automotive Components Floby AB kommer samtidigt installera ett vision system för automatisk avsyning av bromsskivor i direkt anslutning till produktionsflödet. Tillsammans med en automatiserad nedplockning av bromsskivor direkt i pall, säkerställs hög kvalité men framförallt en förbättrad arbetsmiljö för operatörerna.

Sales Manager