ensv

Teknikskiftet som pågår just nu inom fordonsbranschen går inte att jämföra med något tidigare. De företag som anammar förändringarna och ligger långt framme i teknikskiftet förutspås gå mot en ljus framtid.

Automotive har stora krav på sig att ligga långt framme i teknikskiftet och är en bransch som väcker stort intresse. Dock måste man som företag vara med i förändringen och välkomna ny teknik och nya utmaningar om man vill finnas kvar, risken är att man annars kommer att radera ut sig själv, förutspår Magnus Johansson, sälj- och marknadschef på Automotive Components Floby AB.

I det paradigmskifte som just nu pågår går det att urskilja flera olika trender som alla påverkar den riktning i vilken fordonsbranschen kommer att rulla vidare. Drivmedel är en av dessa huvudtrender. – Det påverkar alla led i fordonsbranschen att vi går från diesel och bensin till el. Det finns många sätt att lösa eldrift, med en central motor eller en motor vid varje hjul, vilket ger olika komponentbehov. Förbränningsmotorn kräver otroligt många komponenter, elmotorn kräver mycket färre, säger Magnus.

Eldriften gör att mängden och typen av komponenter i bilarna kommer att förändras. Man kommer troligen att eftersträva lättare material för att minska energimängden som krävs för att driva fordonet framåt. Dessa förändringar leder till att hela landskapet av underleverantörer förändras.
– Vi försöker förstå vad den nya typen av fordon kommer att kräva för produkter. Vi tillverkar klassiska fordonskomponenter i järn, stål och metall. Förväntningarna på oss kommer att förändras, så vi har redan börjat bygga in lättvikt i våra produkter och mannar upp med kunskap kring de nya behoven. Exempel på detta är en bromsskiva vi tagit fram av aluminiumkomposit, ett starkt, hållbart och väldigt lätt material, säger Magnus.

Autonoma fordon är en annan av megatrenderna inom fordonsbranschen. Här lägger biltillverkarna mycket tid på att lösa själva transporten. Komponentleverantörerna påverkas bara i förlängningen av denna trend, än mer påverkas de som tillverkar drivsystemen för bilarna.

– Man kommer inte att äga sin bil i framtiden i samma utsträckning utan köpa en transportlösning. Idag är det redan många fler som leasar sin bil än tidigare. Nästa steg är att man köper tjänsten bil när man ska åka någonstans och då en bil efter behov. Idag säljer ju försäljaren bilen och sedan underhålls den av verkstaden. I framtiden kommer den som säljer tjänsten också att serva bilen. Försäljaren ställer då högre krav på komponenterna och att de har hög livslängd, säger Magnus.

”I framtiden kommer man inte att äga sin bil i samma utsträckning utan köpa en transportlösning” 

En genomgående trend är att hastigheten på förändringarna idag är mycket högre än för 10 år sedan. Allt måste vara uppdaterat och marknaden kräver ständigt nya produkter.
– Vi måste komma med nytt för att behålla vår försäljningsnivå, detta gäller alla inom fordonsbranschen, även oss som levererar komponenter, understryker Magnus.

Precis som inom övrig industri kan man som företag bli mer effektiv genom att bygga in connectivity, alltså ansluta till molnet, för att få information från maskinerna i realtid och därigenom fatta snabbare och bättre beslut.
– Detta jobbar vi med på alla nya maskiner så att de är anslutna enligt industri 4.0. Vi jobbar även med spårbarhet på produkterna, individmärkning, så att man kan se både produktionsdata och tillverkningsdata på varje produkt som tillverkas. Marknaden kan på så vis ge feedback på våra komponenter, utifrån vilken vi kan förbättra dem. Vi kopplar all vår data till ett individuellt nummer på artikeln och lagrad data kan man ju numera plocka in i enorma mängder jämfört med tidigare, vilket ger helt nya möjligheter, säger Magnus.

Om man inte lyssnar av och är lyhörd för trenderna, de nya förutsättningarna och marknadens krav kommer man att halka efter och då är det svårt att komma ikapp. – Den strategi vi utarbetat i ledningen innefattar dessa nya utmaningar, det handlar om att vi förändrar våra produkter och produktionsmodeller för att motsvara framtidens behov. När vi presenterar våra produkter för marknaden får vi bra respons.

Förändringarna sker nu extremt snabbt. Från ett år till ett annat märks stor skillnad i attityder hos marknaden. – För ett år sedan var vi på ett årligt internationellt seminarium där vi berättade om lättviktslösningen och då var intresset svalt. I år var intresset enormt. Fokus har svängt och nu ser man elektrifieringen som ett oundvikligt faktum som kommer att kunna hända snart, säger Magnus.

Gretaeffekten och att folk har barn hemma som sätter fokus på hållbarhetsfrågor tror han spelar en viktig roll i utvecklingen och medvetenheten hos marknaden. Hållbarhet handlar inte bara om att växla till grönt drivmedel utan även om att ha en hållbarhetspolicy som omfattar tillverkning och logistik. – Hållbarhetsfrågan innebär både hot och möjligheter för fordonsbranschen. Vi har ställt om en stor del av våra transporter från vägtrafik till järnväg, vilket gett oss ett mycket bättre miljöavtryck och även ett mycket bättre kostnadsutfall. Vi måste vara bra på detta som leverantörer för annars kommer ingen att vilja handla med oss. Hållbarhet är en samhällstrend som påverkar hur vi och andra branscher kommer att kunnagöra affärer i framtiden, avslutar Magnus.


Vill du veta mer om framtidens bromsskiva?
Titta på en intervju med Adam Thomas eller läs mer på www.sicalight.com

Director Engineering & Business development