ensv

Bättre verktygsmedvetenhet, maskinunderhåll och leverantörshantering ger minskade kostnader för AC Floby

I början av 2020 introducerade AC Floby ett initiativ för att sänka kostnaderna i hela organisationen. Ett viktigt inslag i detta var att öka kostnadsmedvetenheten kring maskinunderhåll, verktyg och komponenter – både på det sätt som operatörerna dagligen arbetar på, och avtalet med deras nyckelleverantörer.

Verktygshantering och maskinunderhåll står för några av de största kostnadselementen för AC Floby. För att utmana budget och driva kontinuerlig förbättring av leverantörsrelationer visste AC Flobys ledning att det behövdes ett systematiskt tillvägagångssätt för att sprida kostnadsmedvetenhet till alla individer i företaget.

Dagligen har AC Floby cirka 1 400 verktygsdelar i drift. Dessa verktyg hanteras och övervakas av 368 personer i verkstaden som arbetar dygnet runt, så att implementera alla meningsfulla förändringar av arbetsmetoder var en utmaning.

”Min avsikt var att göra alla i verksamheten mer medvetna om verktygseffektivitet,” säger Pär Johansson, Team Manager, Engineering. ”Detta innebar att arbetsledare var tvungna att kommunicera nya idéer till alla operatörer i deras team, så medvetenheten nåddes genom hela arbetsflödet och varje individ blev mer medveten om de kostnadseffekter deras verktygsanvändning hade.”

På samma sätt, på maskinunderhållssidan, ville underhållsansvarig Jesper Hermansson se till att eventuella förändringar i processer inte hade någon negativ inverkan på hans teams totala prestanda. ”Det vi har gjort under året är att vi har ökat vår kostnadsmedvetenhet utan att riskera produktionsleveranser,” säger han. ”Istället har vi försökt ta aktiva beslut om hur, vad och när vi ska reparera och förbättra, samtidigt som vi alltid är medvetna om insats / nytta- perspektiv.”,

Uppmuntra till ett mer proaktivt tankesätt

Under flera år hade verktygskostnaderna överskridit vad som stod i budgeten. Att vara mer öppen och se helhetsbilden var avgörande för att se till att alla inom avdelningen förstod omfattningen av utmaningen, och var ombord för att försöka sänka kostnaderna. Tidigare tittade arbetsledarna bara på den större kostnadsbilden en gång i månaden när siffrorna lades fram, vilket innebar att de alltid var reaktiva. Nu ställs det större krav, en veckovis utvärdering av verktygskostnaderna, vilket innebär att teamet kan identifiera problem snabbare och förebygga problematiken.

Förbättrade leverantörsförhandlingar

Pär arbetade också nära med kollegor med ansvar för upphandling och inköp. Nya kontrakt med leverantörer söktes för att minska kostnaden per styck och ge långsiktig soliditet till AC Flobys leverantörsnätverk. Detta innebar att vissa leverantörer erbjöds längre avtalstider, samt att de hade exklusivitetsklausuler skrivna till kontrakt.

Ett exempel är en kostnadsminskning på 30% från en av de stora leverantörerna av skärplattor, ett utmärkt utfört arbete av leverantören som gynnar båda sidor”.

Effekt av Covid-19 på kostnadsmedvetenhetsprogram

Likt många andra företag över hela världen har Covid-19-krisen även påverkat AC Flobys kostnadsmedvetenhetsprogram.
I underhållsteamet togs beslutet att inte permittera personal, utan istället använda tiden för att förbättra produktionen i form av kvalitetsresultat, cykeltider, driftssäkerhetsarrangemang och lagervärde.
Pandemin innebar också att leverantörer inte kunde göra sina regelbundna besök på AC Floby. Före mars 2020 skulle de vara på plats för att övervaka det dagliga arbetet, titta på maskinerna med nya verktyg och ge operatörerna mer skräddarsydda lösningar. Detta har resulterat i förlorade möjligheter att förhandla fram ytterligare kostnadseffektivitet.

En framgångsrik start på projektet

Verktygsbudgeten för 2020 var 37 miljoner kronor och målet för projektet var att leverera kostnadsminskningar på 5%.
I slutet av juni var Pär och hans team i mål för att uppnå en total kostnadsminskning på över 8% och Pär tror att det kommer att finnas ytterligare möjligheter att sänka verktygskostnaderna när leverantörerna åter kan vara på plats, förhoppningsvis före Q4 2020.
”Vi är oerhört stolta över de resultat vi har uppnått under första halvåret, trots de utmanande omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Jag tror att med leverantörsaktiviteter som återgår till nivåerna före Covid-19 kommer vi att se ytterligare kostnadsminskningar utöver de som vi redan har sett. ”

Sales Manager