ensv

AC Floby tillämpar 3D-skrivartekniken med att investera i en första skrivare till fabriken som ska korta ner ledtider och minska kostnaderna inom flera områden.

Företag som Ford, Caterpillar och Boeing ingår i de närmare 70 % av världens största tillverkningsföretag som använder 3D-skrivarteknik för produktutveckling och tillverkning.
Ford Motor Company skriver idag ut över 200 000 prototyper om året. Dem använder tekniken för att testa delar till bland annat bromstrummor, växellådor och avgassystem.

-Vår första 3D-skrivare är äntligen här sedan ett par månader tillbaka. Idén med att ha vår egna 3D-skrivare är för att dels korta ner ledtiderna, minska kostnaderna och miljöpåverkan vid prototyptillverkning.
Vi kortar ned ledtiderna med att vi blir oberoende av leverantörer runt om i Europa och på samma gång minskar vi prototypkostnaderna avsevärt genom att tillverka egna, säger Lars Andersson, Produktionsteknisk chef på AC Floby.


Utskriven prototyp på vevstake i miniatyr.

Andreas Hjortmark, Processutvecklare på AC Floby ansvarar för framtagningen av prototyperna berättar -Mycket kunskap och tekniker som tidigare har legat hos leverantörer bevaras och utökas nu istället hos oss, vilket är betydelsefullt för våra framtida utmaningar här på AC Floby.

”Ju mer vi lär oss desto större blir möjligheterna för framtagning av olika former och material”

-Nu när vi är i inledningsfasen så har vi inlett samarbeten med olika företag och nätverk som arbetar med liknande projekt, utvecklingstakten är hög och vi måste vara öppna med att dela erfarenheter och tekniker med varandra, säger Magnus Götlind, Processutvecklare.

-Vi tar även några viktiga poäng utifrån miljöaspekten då flera prototyper skrivs ut i materialet PLA (Polylaktid) vilket är ett naturligt nedbrytningsbart material som tillverkas av de förnybara resurserna majs och rörsocker. En annan poäng är att vi nu kan slopa de tidigare prototypfrakterna från olika delar av Europa, säger Andreas Hjortmark.

Tekniken som används kallas för FDM och skrivaren heter Ultimaker 3 Extended. Den gör det möjligt att tillverka mer komplexa geometrier för prototyper samt komponenter för bland annat gjutning och modeller för övrig produktion i fabriken. Den tunna plasttråden som skapar en detalj kallas filament.

-Vidare berättar Lars Andersson att AC Floby nu har skickat in prototyper till två forskningsprojekt, ett i Lund och ett i Trollhättan där dem ska titta närmare på additiv tillverkning. Additiv tillverkning är en tillverkningsmetod där man lägger till material istället för att bearbeta materialet.


Från vänster Andreas Hjortmark, Magnus Götlind och Lars Andersson

Idag arbetar Andreas Hjortmark och Magnus Götlind med utveckling där tillverkning av prototyper och komponenter ingår. Fortskrider detta i önskad takt så finns möjligheterna framöver att investera i ytterligare maskiner som kan printa ut större detaljer i metall, säger Lars Andersson.

 

Källhänvisning:

www.ultimaker.com