ensv

AC Floby har uppdaterat sitt kvalitetscertifikat mot den nya standarden som har utvecklats av världens ledande fordonstillverkare – International Automotive Task Force (IATF 16949)

Målet med att verksamheten arbetar enligt de internationella kvalitets- och miljöstandarderna är fortsatt utveckling av kvalitets- och ledningssystem vilket ger ständig förbättring, förebygger fel, samt minskar förluster. Det nya certifikatet ersätter ISO/TS 16949:2009.
Samtliga av AC Flobys befintliga och potentiella nya kunder kräver att underleverantörerna är certifierade enligt ISO-standarder IATF 16949 som står för Kvalitet samt ISO 14001 som står för Miljö.

Hårt arbete har givit resultat

Eva Rosén, Kvalitets- och Miljöchef på AC Floby berättar ”Utan certifiering och det nya certifikatet har vi inga möjligheter till nya affärer inom vår bransch, men efter en lång resa och med en stor arbetsinsats från många personer är omcertifieringen äntligen klar och nu känner vi oss ännu mer förberedda inför framtiden”.
Förutom kundkravet på certifieringar så är fördelarna stora med att arbeta genom dessa standarder. Nya regler och riktlinjer för säkerställande av ett bra och effektivt kvalitets- och miljöledningssystem har nu gått i lås, detta blir ett starkt hjälpmedel för AC Floby att ständigt förbättra sig.

– Certifieringsorganet som vi anlitade var Bureau Veritas och vi har varit mycket nöjda med samarbetet. Nästa steg i ledet är att arbeta vidare med vårt nya verksamhetssystem heter Canea One. Systemet innehåller integrerad hantering av strategier, projekt, processer, ärenden och dokument. Sammanfattningsvis ett pålitligt program för den dagliga och strategiska verksamheten. Säger Eva Rosén.

IATF, AC Floby, Certifiering