ensv

SWEDISH
I syfte att undvika en eventuell spridning av coronaviruset har AC Floby beslutat att inte åka på tjänsteresor och inte ta emot besökare.
Har du ett inbokat möte eller vill på något sätt komma i kontakt med oss så hänvisar vi er till att använda Skype, Teams, telefonsamtal eller mail. Vidare följer vi myndigheternas rekommendationer löpande varpå riktlinjer kan komma att uppdateras.
Tack för din förståelse.

ENGLISH
In order to avoid the possible spread of the Corona virus, AC Floby has decided not to go on business trips and not receive visitors.
If you have a scheduled meeting or want to get in touch with us, we refer you to using Skype, Teams, telephone calls or mail. Furthermore, we follow the authorities’ recommendations on a continuous basis and our guidelines may be updated after time.
Thanks for your understanding.

Best Regards,
Automotive Components Floby