ensv

Artikeln nedan är skriven av MaintMaster

”Vi har byggt upp ett högt förtroende för underhållsavdelningen” – Erik Arnesson

Automotive Components Floby Ab, även känt som AC Floby, tillverkar produkter åt fordonsindustrin. Bromsskivor, hjulnav och vevstakar med tajta toleranser produceras i fabriken. Förutom produkt så finns också en utvecklingsavdelning som just nu jobbar för att ta fram produkter i alternativa material som kan bidra till minskat partikelutsläpp. Företaget står inför en spännande tid!

AC Floby verkar i en maskintung bransch med en hög automatiseringsgrad. Det innebär att underhåll är en viktig del i verksamheten för att undvika störningar och driftstopp. Underhållsavdelningen är uppdelad i 4 olika team, något som Erik Arnesson tror är en framgångsfaktor eftersom respektive team kan fokusera på ett område.

Team 1: Operativt Underhåll: Serviceteam som jobbar med avhjälpande och förebyggande underhåll
Team 2: Strategiskt Underhåll: Driftsäkerhetsteam som jobbar med analyser och förbättringar. Jobbar även med underhållsfrågor i projekt, t ex vid nyanskaffning av utrustningar
Team 3: Underhåll Support: Fastighet, smörjning, smed, besiktning, verktygsmakeri
Team 4: Förråd/Process: Reservdelar och förbrukningsmateriel, systemstöd och processer

11 Veckor
Erik Arnesson, Peter Skoog och Henrik Thuné har alla jobbat i flera år på företaget och de har drivit projektet med att byta från sitt tidigare underhållssystem till MaintMaster. Ett projekt som omfattar ca 11 000 objekt, 22 000 artiklar, 50 000 relationer mellan artiklar och anläggningsobjekt och att bjuda in 450 personer.  Att det endast tog 11 veckor överträffade deras förväntningar.
-Vi har gjort det mesta själva, men projektledaren Mikael Andersson var här en dag och pratade om svensk standard. Det var bra för han ifrågasatte vårt tankesätt och fick oss att tänka i andra banor. Vi insåg att det var viktigt att hålla det enkelt i början, säger Peter Skoog.

Maintmaster, AC Floby, Peter Skoog, Erik Arnesson, Henrk Thuné

Stort engagemang för MaintMaster
Det finns ett stort engagemang för MaintMaster bland underhållsteknikerna och de skapar gärna egna listor i systemet när behovet finns.
-Vi har skapat och förändrat mycket i MaintMaster, men det vi gör baseras på ett behov. Det är viktigt för att vi inte ska få en oordning, säger Henrik Thuné.

Registrera en felanmälan
När ett problem uppstår i produktionen så ringer operatören in till serviceavdelningen. Service tar emot anmälan och skapar ett jobb i MaintMaster. Personen som tar emot samtalet kontrollerar om liknande jobb eller andra jobb finns på maskinen, samt ser över beläggningen och ger operatören ett besked om en tekniker kan komma ut direkt eller inte. När en tekniker har utfört ett jobb gör hen en rapportering i MaintMaster. För att rapporten ska bli komplett så ska teknikern tydliggöra felet, orsaken för felet och åtgärden som gjordes. Rapporteringar som inte blir kompletta fångas upp för kontroll i en särskild lista.

Morgonmöten
Morgonmöten hålls vid en stor TV där information från MaintMaster presenteras. Där går de bland annat igenom om det finns jobb som släpar från föregående skift, om det finns rapporter som ej är kompletta och vilka maskiner som är prioriterade.
-Vi försöker alltid ha en dialog med produktionen och varje måndag har vi planeringsmöten ihop. Vi har byggt upp ett högt förtroende för underhållsavdelningen och tack vare dialogen med produktion så finns en relativ stor förståelse för det förbyggande underhållet, säger Erik Arnesson.

AC Flobys värdeord är ModigaEngageradeKunniga och Stolta och det är ord som stämmer bra in på Erik, Peter och Henrik, och det är även känslan man får när man besöker företaget.

Stort tack för att ni på AC Floby är MaintMasters!

Maintmaster, system, utveckling, digitalissering

Från vänster: Erik Arnesson, Peter Skoog & Henrik Thuné

Källa: www.maintmaster.com