ensv

Åtgärd påbörjad för att byta ut produktionsbelysning från traditionella lysrör till LED plattor. Idag har Amtek i Floby 2240st lysrörsarmaturer.

Den största orsaken till bytet förutom energibesparingen är påverkan på arbetsmiljön. De gamla lysrörsarmaturerna avger flimmer och belysningen är inte tillfredsställande för personal som jobbar med precisions produkter och dess maskiner. Vi har också haft återkommande tillbud med att lysrör har ramlat ner i golvet och vill inte få någon personskada till följd av det. Detta på grund av hållarna åldras av UV-ljus, värmen och av luften i vår produktionsmiljö och trots att vi underhåller armaturerna med frekvens så är det svårt att förutse något sådant här.

Tekniken kring LED är i dagsläget välkänd men för en fabrik placerad i ett samhälle som Floby så behöver man visa att man är i framkant av energiarbete och goda lösningar. En anläggning som känns fräsch och välmående ger också påverkan för framtida affärer. Men också vår förmåga att locka till oss ny arbetskraft till vår fabrik och ort.

Forskning har också visat att effektiviteten i produktion ökar med ett bättre ljusklimat. Både när det gäller personalens engagemang och välmående men även kvalitetsutfall.

Bytet kommer att få ske utan påverkan av produktionsutfallet, d.v.s. när produktionen i största möjliga mån är avstängd. Därför kräver detta noggrann planering och även längre genomförande tid än normalt.