ensv

Sedan nyår har Hans Gustavsson tillträtt som tillförordnad platschef efter Cecilia Carlsson.
Hans har tidigare varit anställd och besitter stor kännedom och erfarenhet om Flobyfabriken.

Vi hälsar Hans välkommen!